Strona główna

Wydarzenia

Historia

O Oratorium

Grupy

Zajęcia

Kontakt

Katolicka świetlica „Oratorium” prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła.
Placówka czynna jest w dni robocze od godziny 1400 do 1800.

Celem „Oratorium” jest pomoc rodzinie w wychowaniu dzieci, zapewnienie dobra dziecka – jego wszechstronnego rozwoju osobowościowego opartego na chrześcijańskim systemie wartości, wprowadzenie wychowanków w potrójną pracę: fizyczną, umysłową i duchową, przygotowanie dziecka do samodzielnego życia w środowisku,
 opartego na odpowiedzialności i miłości.

 

Realizujemy to poprzez:

  1. stwarzanie atmosfery przyjaznej dziecku

  2. znajdywanie drogi do Boga poprzez wspólną modlitwę,

  3. pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych,

  4. pomoc w nauce

  5. dożywianie

  6. rozwijanie zainteresowań poprzez prowadzenie kół zainteresowań,

  7. organizowanie zabaw i zajęć sportowych,

  8. wspólne wyjazdy wakacyjne.