Strona główna

Wydarzenia

Historia

O Oratorium

Grupy

Zajęcia

Kontakt

 

Katolicka Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza ORATORIUM powstała w 1984 r.na terenie parafii Św. Jana Chrzciciela w Radomiu.

Oratorium powołało do życia i prowadzi Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła.

Placówka jest kontynuacją dzieła wychowawczego Bł. Ks. Bronisława Markiewicza (1842 - 1912) i powstało z potrzeby pomocy dzieciom i młodzieży głównie z terenu parafii farnej.

W pierwszym roku istnienia ORATORIUM mieściło się w sali oazowej powstałej z zaadoptowanej na cele spotkań młodzieżowych piwnicy zabukowej plebanii przy kościele farnym. Znajdowały się tam dwa nieduże pomieszczenia.

Pierwsze pomieszczenie było małą kaplicą - w rogu młodzież oazowa zbudowała z głazów grotę z figurą Matki Bożej. Od niej pochodzi pierwotna nazwa nowopowstałej wspólnoty - KAPLICZKA (dzieci mówiły o sobie: ja jestem z Kapliczki).

W pierwszym roku istnienia spotkania odbywały się raz w tygodniu w niedzielne popołudnie.

W następnym roku (na usilne prośby dzieci) KAPLICZKA przeniosła się do sali katechetycznej nr V. Tu były stoliki i można było odrabiać lekcje a dzieci przychodziły codziennie o 1600. Od 1987 r. KAPLICZKA przyjęła nazwę: ORATORIUM im. Ks. Bronisława Markiewicza.

W  1982 r. dzięki staraniom Zgromadzenia Sióstr Św.. Michała i decyzji władz miasta Radomia ORATORIUM przeniosło się do kamienicy Rynek 9 gdzie zajmowało parter i pierwsze piętro. W tym samym roku ORATORIUM otrzymało status prawny. Od 2003r. przez dwa lata placówka mieściła się w lokalu zastępczym na trzecim piętrze przy ul. Moniuszki 5.

W 2005 r. ORATORIUM mogło przenieść się do swojej stałej siedziby przy ul. Wernera 7A i tu aktualnie się mieści. ORATORIUM jest placówką wsparcia dziennego świadcząc pomoc dzieciom i młodzieży, którzy takiej pomocy potrzebują zapewniając im poczucie bezpieczeństwa w klimacie radości. Naczelnymi zasadami, które panują w placówce, i które są przekazywane wychowankom to wartości moralne religii chrześcijańskiej. Metoda wiodącą w pracy wychowawczej jest metoda uprzedzająca. Pobyt w placówce ma pomóc wychowankom w podjęciu w przyszłym życiu z odwagą i kompetencją ich zadań życiowych dlatego w imię obiektywnego dobra, miłość wychowanka idzie w parze z wymaganiami w duchu powściągliwości i pracy. W programie codziennych zajęć jest wykonywanie zadań domowych a potem możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz udział w zajęciach rekreacyjnych. Wspólnie spędzony czas kończy się wspólną modlitwą. Następnie jest posiłek i prace porządkowe w pomieszczeniach, z których dzieci korzystały. Prace porządkowe przebiegają według ustalonych dyżurów, pod opieką i z udziałem wychowawców. Wychowankowie razem spędzają czas wolny podczas ferii zimowych i także letni wypoczynek podczas wakacyjnych wyjazdów.